Ceník

Účetnictví

Paušál do 50 položek měsíčně 2000,- Kč
každá další položka 25,- Kč

Samostatně účtujeme roční závěrku, přiznání k dani z příjmu právnických osob, přiznání k silniční dani, výkazy pro banku nebo leasingové společnosti.
Položka představuje jeden řádek v účetním deníku.

Daňová evidence

Paušál do 50 položek měsíčně 1000,- Kč
každá další položka 15,- Kč

Samostatně účtujeme roční závěrku, přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přiznání k silniční dani, přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, výkazy pro banku nebo leasingové společnosti.
Položka představuje jeden řádek v daňové evidenci.

Mzdy

vstup a výstup zaměstnance 200,- Kč
měsíční zpracování mzdy zaměstnance 200,- Kč
roční závěrka mezd za zaměstnance 200,- Kč

V ceně je zohledněna příprava dokladů pro časté kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence.

Daně

Daň z příjmu právnických osob od 2500,- Kč
Daň z příjmu fyzických osob od 1500,- Kč
Ostatní daně od 1000,- Kč
Daňové poradenství hodinová sazba od 1200,- Kč

Uvedené ceny jsou orientační a jsou základem při osobním jednání. Konkrétní cena vždy závisí na složitosti účetních případů, počtu a připravenosti dokladů, požadavcích zákazníka apod. Cena může být upravena směrem nahoru i dolu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.