Účetnictví příspěvkových organizací

Pro příspěvkové organizace vedeme účetnictví a mzdovou agendu

Účetnictví a mzdovou agendu vedeme na ekonomickém software Gordic.

S vedením účetnictví a mzdové agendy pro příspěvkové organizace máme letité zkušenosti.
Pro příspěvkové organizace vedeme účetnictví a komplexní mzdovou agendu v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a v souladu s vyhláškou 419/2010 Sb. a ostatními příslušnými zákony.
Poskytujeme tyto služby:

  • komplexní vedení účetnictví pro hlavní a hospodářskou činnost organizace komplexní vedení mzdové agendy
  • zpracování měsíčních nebo čtvrtletních účetních závěrek dle požadavků klienta
  • příprava všech podkladů pro odevzdání čtvrtletních a ročních závěrek
  • zpracování ročních rozborů hospodaření dle požadavků zřizovatele a magistrátu města
  • zpracování řádné roční účetní závěrky, daňového přiznání, finančních výkazů a příloh
  • metodická pomoc s tvorbou rozpočtů, čerpáním rozpočtů a sledováním rozpočtů
  • metodická pomoc při sestavení podkladů pro roční inventury nebo jejich vyhotovení dle požadavků klientů

Společnost MONMAR s.r.o je zapsaná v seznamu právnických osob, které poskytují daňové poradenství www.kdpcr.cz
Účetnictví zpracováváme dle dodaných prvotních dokladů klientem průběžně během celého účetního období, abychom byli schopni předat výsledky hospodaření, připravovat se na uzavření daňového období a průběžně tak informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření.