Zpracování daňových přiznání

Zpracování veškerých daňových přiznání provádíme včetně všech předepsaných příloh. Všechna daňová přiznání za naše klienty odevzdáváme elektronicky na finančních úřadech, přehledy o ročním zúčtování na České správě sociálního zabezpečení a všech zdravotních pojišťovnách. Zajistíme i odevzdání příslušných výkazů na statistických úřadech a obchodním soudě. Potvrzené kopie nachystáme k založení do archívu. Samozřejmostí je v případě daňové povinnosti zaslání příkazu k úhradě vzniklých doplatků a zaslání nové výše stanovených záloh pro následující období.

Nabízíme zpracování těchto daňových přiznání:

  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň z příjmu právnických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Silniční daň
  • Daň darovací
  • Daň z převodu nemovitostí


Společnost MONMAR s.r.o je zapsaná v seznamu právnických osob, které poskytují daňové poradenství www.kdpcr.cz