Zpracování komplexní mzdové agendy

Vedeme komplexní mzdovou agendu.

Naše služby pro nově vzniklé organizace:

 • Předání potřebných podkladů klientovi k zjištění informací o zaměstnanci
 • Přihlášení nově vzniklé firmy u ČSSZ, na zdravotních pojišťovnách, Kooperativy (zákonné pojištění zaměstnanců)
 • Přihlášení zaměstnance k pojištění na ČSSZ, na příslušných zdravotních pojišťovnách

Během roku zajistíme:

 • zpracování mezd dle předaných podkladů včetně srážek ve výplatním termínu, který si určí zaměstnavatel
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na ČSSZ a u příslušné zdravotní pojišťovny
 • předání výstupních dokumentů pro zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr
 • předání příkazu k úhradě pro odvody mezd
 • předání výplatních lístků a vyúčtování mezd

Během roku zpracujeme:

 • veškerou mzdovou a personální evidenci zaměstnanců
 • mzdové listy
 • evidenční listy důchodového zabezpečení
 • při rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem zpracujeme ELDP, zápočtový list, potvrzení o příjmech
 • zastupujeme klienty při kontrolách na ČSSZ, zdravotních pojišťovnách a finančních úřadech